Praktijk voor Telepathie met Dieren en Natuur

Gerrie Huijts heeft sinds 15 jaar een fulltime praktijk voor
telepathische consulten met dieren en natuur. Daarnaast geeft zij
regelmatig les en lezingen en begeleidt zij veel oefengroepen op dit
gebied door het hele land. Inzicht geven in hoe dieren hun baasjes
spiegelen is een belangrijk onderdeel van haar werk.
Gerrie is bovendien celzout- en bloesem therapeut, geeft
Reconnective Healingen en is coach voor mensen op het gebied van hun
persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Hierbij staat het zielsplan
centraal. Gerrie werkt vanuit het principe dat alles wat zich in de
buitenwereld afspeelt een spiegel of reflectie is van eigen innerlijke
processen.

Voor meer informatie: g.huijts@chello.nl of 0317-840362