Vrijzinnigen Bennekom

In ons gebouw ‘De Ontmoeting’ komen mensen bij elkaar die vorm en inhoud geven aan levensbeschouwelijke inzichten en aan hun sociale en maatschappelijke betrokkenheid. Inspiratiebronnen: alle wereldreligies, het humanisme en andere bronnen van wijsheid, levensfilosofie en eigentijdse spiritualiteit. Zo ook wetenschap en kunst. Door het delen van perspectief, vinden we gezamenlijk meer inzicht. We organiseren vieringen, lezingen, exposities en cursussen.

Voor alle diverse activiteiten die we organiseren zie: http://deontmoetingbennekom.nl/