Uitgelicht: Ruur Boersma van praktijk Sofidia en ‘Student Counselor’ bij de WUR

Leuk om wat te schrijven voor Happiness4all, een mooie gelegenheid om te reflecteren op wat er afgelopen jaren gebeurd is in mijn leven. Ik had niet kunnen bedenken dat het zo zou gaan. In 2009 was ik een van degenen die Happiness4all opgericht heeft en vanaf 2012 beheerde ik Duivendaal 7 voor de vele activiteiten vanuit het netwerk van Happiness4all. Ik voelde me helemaal op m’n plek, het was mijn missie om te faciliteren en te verbinden, zodat meer mensen zich konden ontwikkelen en zichzelf en anderen blijer konden maken. Dit was een mooie tijd waarin ik heel veel prachtige mensen heb leren kennen en ook heel veel geleerd heb.

Bijna vier jaar geleden werd ik gevraagd of ik tijdelijk studentendecaan wilde zijn. Toen er na een jaar een vacature vrij kwam, had ik sterk het gevoel dat ik daar moest blijven en dat bleek zo te zijn. En zo verschoof mijn aandacht van Happiness4all en Duivendaal 7 naar de studenten van Wageningen Universiteit. Ik had al eerder gemerkt dat er veel studenten zijn met vage klachten, waar geen medische reden voor te vinden was, en die hoogsensitief bleken te zijn, wat ze zelf niet wisten. Dit ontdekken is vaak zo’n opluchting, dat je weet waar iets vandaan komt. En dit geldt ook voor hoogbegaafdheid, waar ik me de laatste paar jaar in verdiept heb.

In het basisonderwijs en ook in het middelbaar onderwijs is er steeds meer aandacht voor kinderen die hoogbegaafd zijn. Hoogbegaafd betekent niet alleen dat je slim bent, nieuwsgierig, veel wilt weten, maar ook dat je hoogsensitief bent, veel waarneemt, en dat je een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebt, de zin van iets  wilt weten en autonomie belangrijk vindt. Vaak wordt er gedacht dat als je eenmaal op de universiteit zit, dat het dan wel goed zal gaan.  Maar ook dan hoeft alles niet vanzelf te gaan. Het komt ook nogal eens voor dat je dan pas tegen lastige dingen aan loopt. Ik merk in mijn werk dat studenten vaak zelf ook niet weten dat hun problemen met hoogbegaafdheid te maken hebben. Bijvoorbeeld iemand die sterke faalangst heeft en daarvoor een training doet, die haar weinig verder helpt. Pas als ze er achter komt dat ze hoogbegaafd is en inzicht krijgt in wat er achter die faalangst zit, krijgt ze meer zelfvertrouwen en kan ze die faalangst aanpakken. En dat geldt ook voor uitstelgedrag en motivatieproblemen. Ook de achtergrond en oorzaak van burn-out en depressie is bij hoogbegaafden net even anders dan bij de meeste mensen, en dus moet de behandeling ook anders zijn.

Uit onderzoek onder hoogbegaafde studenten kwam naar voren dat meer zelfinzicht belangrijk is en het ontmoeten van andere hoogbegaafde studenten, om te ervaren dat je niet de enige bent die anders is. Dus dat is wat ik nu zoveel mogelijk probeer te doen voor deze groep, in elk geval voor degenen die bij mij terecht gekomen zijn. Ik geef ze informatie en in kleine groepjes begeleid ik ze in hun ontwikkeling. Het is mooi om te zien hoe ze verder komen. En ik leer ook veel van hen. Het zijn zulke prachtige mensen, ook heel divers, die vaak al zoveel in hun jonge leven meegemaakt hebben. Soms doe ik ook een experimentje. Ik had Lysbeth Beels gevraagd om voor iedereen van een groepje een bezielingsprofiel te maken. Dat gaf mooie zelfinzichten en heel leuke gesprekken in de groep, ook later nog.

Graag geef ik het stokje door aan psycholoog en astroloog Lysbeth Beels van praktijk Mercuria.